WARSZTATY VEDIC ART

Rozwój Kreatywności Poprzez Malowanie

“Proces tworzenia obrazu malarskiego jest skorelowany z każdym innym procesem tworzenia w naszym życiu. Można tu znaleźć analogie zarówno w krótkotrwałych aktywnościach, których się podejmujemy, jak i długoterminowych planach i realizacjach naszego życia.”

Marta Kolarz

Czym jest Vedic Art?Najbliższe Warsztaty Vedic Art

Sztuka Vedic Art jest ponadczasowa i ponadkulturowa.

Warsztaty Vedic Art, to kursy samorozwoju, w których narzędziem jest malarstwo.
Proces składa się z 17 kroków 
– zasad tworzenia dzieła plastycznego.
Każda zasada ma przeniesienie na konkretny aspekt życia.

Warsztaty Vedic Art – informacje.

Nie potrzeba mieć żadnych uzdolnień ani wcześniejszej praktyki w malowaniu. Vedic Art tak naprawdę niczego nie naucza, natomiast pozwala oczyścić naszą podświadomość z jej błędnych przekonań i ograniczeń, pozwalając uczestnikom warsztatów nawiązać i doświadczyć kontaktu z własną intuicją i czerpać z tego połączenia korzyści. Czynny udział w procesie pozwala odkodować wszelkie ograniczenia, odkryć i uruchomić ponownie własne zdolności, umiejętnie korzystać z intuicji, pozostając jednocześnie w kontakcie ze swoimi uczuciami i mową serca. To poznanie sprawia, że kreatywność staje się naszym nowym stylem życia.

Uczestniczka Warsztatu Vedic Art prezentuje swój obraz.

Warsztaty Vedic Art
Genialny sposób
rozwoju kreatywności

Genialność metody Vedic Art polega na jej prostocie i skuteczności. Korzyści jakie przyniesie nam uczestnictwo w procesie są bezcenne. Przede wszystkim odzyskujemy swoją kreatywność, która zazwyczaj jest ograniczona poprzez system nauczania, uwarunkowania społeczne i kulturowe. Wykonywanie nawykowo i nałogowo tych samych czynności, spędzanie czasu w ten sam sposób powoduje, że w momencie kiedy pojawiają się problemy, trudne sprawy, nie widzimy rozwiązań i nie mamy energii do zmiany i opowiedzenia się za sobą. Ograniczające przekonania kontrolują naszą podświadomość. Warsztaty Vedic Art transformują je w przekonanie, że WSZYSTKO JEST MOŻLIWE i KAŻDY MOŻE. Dzięki temu zyskujemy zdolność podejmowania szybkich i właściwych decyzji w życiu osobistym, w relacjach z innymi, w funkcjonowaniu w zawodzie czy biznesie. Pojawiające się dziesiątki pomysłów i rozwiązań czynią nas wolnymi.

Po 30 godzinnym Warsztacie Vedic Art (4 dni) możesz:

Proces twórczy według 17 zasad Vedic Art

• zyskać twórczą postawę,
• otworzyć się na nowe rozwiązania i możliwości,
• łatwo generować pomysły płynące z intuicji,
• szybko podejmować trafne decyzje,
• znajdować niekonwencjonalne i nowatorskie rozwiązania,
• zachowywać spokój i otwarty umysł,
• być bardziej twórczy i efektywny w działaniu,
• generować nowe pomysły i skojarzenia w powiązaniu z istniejącymi już ideami i koncepcjami,
• lepiej współpracować w zespole, rodzinie, grupie społecznej,
• umieć znaleźć swoje miejsce w systemie społecznym, zachowując własną indywidualność i niepowtarzalność,
• zyskać dystans i równowagę w codziennych sytuacjach, przez co pozytywnie pływać na otoczenie.

Intuicja przejawia się i daje nam o sobie znać gdy jesteśmy w Tu i Teraz uważni i obecni.

Można powiedzieć, że to niczym nie ograniczona, skondensowana wiedza spoza czasu i przestrzeni. Jest dostępna dla każdego kto potrafi się otworzyć na ten przekaz i zaufać jej. Intuicja nigdy się nie myli, nie ma wahań, ani rozumowych, logicznych rozterek, wie, czuje, dzieli się tym z nami. Zawsze przynosi nam najlepsze rozwiązania, wybijając nas z jednorodnego logicznego lewopółkulowego myślenia. Od najmłodszych lat programowano nas tak byśmy o niej zapomnieli i przestali korzystać z intuicji. Łatwiej bowiem wtedy ulegamy wpływom czy manipulacjom. Przywrócenie umiejętności korzystania z intuicji, ponowne uaktywnienie jej, czyni z nas istoty wolne, twórcze, które stając się artystami swojego życia decydują swobodnie o sobie.

Warsztaty Vedic Art prowadzone są przez nauczyciela,
jednak uczestnik w tym procesie pozostaje sam ze sobą
i dociera do własnej głębi.

Warsztaty Vedic Art - zdjęcie grupowe.

Nauczyciel nie ukierunkowuje i nie wskazuje rozwiązań, nie ocenia i nie poucza. Od początku uczestnik bierze odpowiedzialność za przebieg procesu, pojawiające się emocje i wglądy. Doświadcza dziecięcej zabawy, olśnień i radości, gdy rezygnuje z oczekiwań i zamiaru, a otwiera się na intuicję.
Wszystkie nowe pomysły pochodzą z prawej półkuli mózgowej, która korzysta z intuicji. Jest twórcza, kreatywna, odpowiada za wyobraźnię, myślenie abstrakcyjne, zdolności muzyczne, artystyczne i wyobraźnię przestrzenną. Korzystanie z intuicji dla dzieci, artystów, twórców jest proste i naturalne. Prawie 90% noblistów przyznaje, że pomysły i rozwiązania prowadzące ich do nowych odkryć przyszły do nich we śnie lub w medytacji czy kontemplacji, co jest charakterystyczne dla pracy prawej półkuli mózgowej.

Marta Kolarz
Rekomendowany Nauczyciel Vedic Art

Nauczyciel Rekomendowany Vedic Art - Marta Kolarz

Jest absolwentką Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Licencjat uzyskała na kierunku Wychowanie artystyczne w zakresie sztuk plastycznych, a następnie dyplom magisterski na kierunku Malarstwo.

Jej fascynacją jest abstrakcyjne malarstwo intuicyjne. Swoje malarstwo określa kreacją tego, co niewypowiedziane za pomocą samoświadomości form i barw. Jest rekomendowanym nauczycielem Vedic Art – metody stworzonej przez Curta Källmana, w której poprzez twórczość malarską uczestnicy przechodzą proces samopoznania, uwalniając się z ograniczających przekonań i docierając do swoich kreacyjnych potencjałów.

Jest trenerką metody Świadomego Uwalniania Wzorców i Świadomego Kreowania Rzeczywistości. Ukończyła także szkolenie z zastosowania technik jogi w profilaktyce zdrowia. Więcej informacji >>>

Twórca Metody Vedic Art

Curt Källman twórca metody Vedic Art

Curt Källman

Twórcą metody  Vedic Art był Curt Källman, szwedzki malarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Sztokholmie, a  jednocześnie uczeń Maharishi Maesh Yogi, hinduskiego guru znanego jako „yogin Beatlesów”. Maharishi zlecił Curtowi stworzenie metody rozwoju, która podniesie komfort życia człowieka, w każdym jego aspekcie i uczyni go szczęśliwym.  Curt połączył wiedzę malarską z filozofią indyjskich Wed, tworząc wyjątkowy proces Vedic Art.

Na proces Vedic Art
składa się 17 kroków
(zasad, słów-kluczy).

Dzięki nim nawiązujemy kontakt jednocześnie z naszą intuicją, sercem i wchodzimy w stany kreatywne: jesteśmy fizycznie aktywni, malujemy, tworzymy, a wewnętrznie jesteśmy wyciszeni tak bardzo, że nie zdajemy sobie sprawy z tego co i jak powstaje. Jesteśmy otwarci na impuls intuicyjny i stajemy się narzędziem tworzenia. Nagle spostrzegamy, że „coś” powstało bez udziału naszej świadomości i to jest zawsze doskonałe. W przypadku artystów, twórców, mówi się, że są  w stanie „natchnienia”. Powstają w ten sposób  obrazy, inspirowane sercem, intuicją i miłością do przedmiotu tworzenia,  które nie tylko zachwycają, ale niosą w sobie dziecięcą radość  z procesu tworzenia.

BLOG O VEDIC ART

Vedic Art – dofinansowanie warsztatu.

UWAGA! W tym, 2018 roku, istnieje możliwość dofinansowania organizowanych przeze mnie warsztatów Vedic Art Zwrot nawet do 80 % kosztów, może obejmować: opłatę za warsztat (1000 zł) + materiały plastyczne (200 zł) + nocleg i wyżywienie. Jest to dofinansowanie unijne z...

czytaj dalej

Czym jest Vedic Art?

Idea tej metody polega na tworzeniu obrazów malarskich jako praktycznych zadań w kontekście tworzenia naszego najważniejszego arcydzieła, czyli naszego własnego życia Vedic Art to metoda samorozwoju poprzez malarstwo. Uczestnicząc w warsztatach Vedic Art odkrywamy...

czytaj dalej