Malarstwo

Cykl „Pustka” to cenne Przejawy (nie)ucieleśnionej nicości, która zawiera wszystko.
Obrazy nieskończonego oceanu świadomości – wiecznego bytu w głębi i ruchliwej energii na powierzchni.
– Marta Kolarz