Idea tej metody polega na tworzeniu obrazów malarskich jako praktycznych zadań w kontekście tworzenia naszego najważniejszego arcydzieła, czyli naszego własnego życia

Vedic Art to metoda samorozwoju poprzez malarstwo. Uczestnicząc w warsztatach Vedic Art odkrywamy swoją ekspresję twórczą w malarstwie, ale przede wszystkim poznajemy siebie samych.

Malarstwo nie jest w tej metodzie celem samym w sobie, jest narzędziem pozwalającym wejść uczestnikom w stan kontemplacji i zsynchronizować działanie obu półkul mózgowych. Dzięki temu możemy połączyć się z naszą intuicją, która uruchamia kreatywny potencjał, tkwiący w każdym z nas, jednak często uśpiony i nie wykorzystywany w pełni.

Wspaniałe obrazy, które powstają w trakcie warsztatów Vedic Art są „efektem ubocznym” całego procesu, dowodzą jednak, że każdy z uczestników może skontaktować się ze swoim wnętrzem i dotrzeć do własnego potencjału twórczego. Nie chodzi tu bowiem o to, aby każdy po kursie Vedic Art zajmował się malarstwem, ale żeby poprzez ten rodzaj ekspresji twórczej odkrył swoje powołanie, predyspozycje, talenty, swoją indywidualną, niepowtarzalną drogę.

Malarstwo intuicyjne to naturalny proces tworzenia wypływający z naszego wnętrza

Obraz Vedic Art.Formą aktywności twórczej na kursach Vedic Art jest malarstwo intuicyjne. Jak sama nazwa wskazuje, jest o sztuka intuicyjna i spontaniczna, w której ważniejszy od efektu końcowego jest sam proces tworzenia. Uczestnicy warsztatów malują to, co czują, podążając za kolorami i formami, które pojawiają się na ich płótnach. Wyłączając swojego wewnętrznego krytyka i oczekiwania, wchodzą w twórczą kreację, a nie odtwórcze kopiowanie rzeczywistości. Malarstwo intuicyjne oparte na zasadzie braku zasad dostępne jest dla każdego, zarówno dla artystów zawodowych, jak i amatorów.

Nadrzędnym zadaniem tej metody jest transformacja naszych blokad i ograniczających przekonań w jedno przeświadczenie: że wszystko jest możliwe

Każdy z nas rodzi się z niepowtarzalnym, jednym w swoim rodzaju, potencjałem twórczym. Jednak od dzieciństwa zarzucani jesteśmy z zewnątrz masą ograniczających nas informacji: w rodzinie, szkole, pracy – czego nie wolno, nie wypada, do czego się nie nadajemy, czym nie warto się zajmować, bo nie jest opłacalne itd. Z biegiem czasu nasze postrzeganie rzeczywistości jest coraz bardziej zawężone – poprzez pryzmat tych ograniczeń. Przestajemy dostrzegać własny potencjał i odrzucamy swoje talenty. Zapominamy o swoich fenomenalnych możliwościach używania naszej wewnętrznej inteligencji do rozwoju, uzdrawiania swego umysłu, bycia wolną istotą.

Vedic Art to swego rodzaju reedukacja, powrót do źródła naszych możliwości, do stanu radosnej twórczości, spontaniczności i ciekawości dziecka, które jeszcze nie na zakazów i nakazów.

Uwolnienie się od blokad i ograniczających przekonań otwiera nas na nieskończone pole wszelkich możliwości. Zaczynamy zauważać sytuacje, możliwości, które się pojawiają i z ciekawością oraz odwagą wchodzimy w nie – a to powoduje zmiany w naszym życiu. Odnajdujemy drzemiący w nas potencjał i imperatyw do dalszego rozwoju.

Sztuka Vedic Art jest ponadczasowa i ponadkulturowa

Vedic Art jest nowoczesną metodą, odpowiadającą na aktualne potrzeby społeczeństwa w dobie globalizacji i unifikacji. Pozwala odnaleźć własną drogę, indywidualność i autentyczność.

Łączy w sobie starożytną mądrość wschodu z nowożytną, zachodnią wiedzą o sztuce. 17 zasad, z których składa się proces Vedic Art, odnosi się zarówno do procesu tworzenia dzieła artystycznego, jak i każdego innego procesu zachodzącego w naturze.

Twórcą Vedic Art był szwedzki artysta Curt Källman. Spotkał on na swojej drodze życiowej guru wedyjskiego Maharishiego Mahesh Yogi, od którego dostał misję życiową stworzenia metody pokazującej ludziom, jak wykorzystywać kreatywność w sztuce i w życiu, aby poprawić jakość ich egzystencji. W tym celu Curt otrzymał od Maharishiego 17 ZASAD SZTUKI, pochodzących ze staroindyjskich Wed, zawierających uniwersalną wiedzę o świecie. Curt opracowywał swoją metodę ponad 14 lat, tworząc program rozwoju dla każdego, bez względu na wyznanie, narodowość, wykształcenie, wiek czy zdolności. Vedic Art daje możliwość rozwinięcia swojej samoświadomości i możliwości twórczych, zarówno na poziomie mentalnym, emocjonalnym jak i duchowym, poprawiając jakość i komfort życia w każdym jego aspekcie.

17 zasad Vedic Art

Kurs Vedic Art składa się z 17 zasad tworzenia dzieła artystycznego. Zasady to słowa klucze, które otwierają drogę do poznania siebie. PROWADZĄ krok po kroku przez PROCES tworzenia. Uczestnicy doświadczając ich poprzez malarstwo, mają możliwość przyjrzenia się swoim wewnętrznym mechanizmom w obliczu każdego z etapów kreacji. W którym momencie czują się pewnie i swobodnie, w którym napotykają na blokady. Kiedy przychodzi radość i satysfakcja, a kiedy złość czy zniechęcenie. Proces tworzenia obrazu malarskiego jest skorelowany z każdym innym procesem tworzenia w naszym życiu. Vedic Art pozwala odkryć nam nasze mocne strony oraz uświadomić sobie i transformować te słabsze. Dzięki temu otwieramy się nie tylko na malarską ekspresję twórczą, ale też na lepsze i efektywniejsze funkcjonowanie na co dzień.

Vedic Art niczego nie naucza

VedicArt mówi o tym, że cała wiedza jest już w Tobie, a proces 17 zasad pomaga dotrzeć do niej i poprzez własne doświadczenie zdobyć prawdziwą mądrość. Według twórcy metody, każdy już w momencie narodzin posiada wszystkie możliwości do rozwoju i odkrycia, kim w rzeczywistości jest. Jak ziarno, które wzrasta, dzięki swojej wewnętrznej inteligencji. Natomiast informacje, które zdobywamy w procesie uspołecznienia i kształcenia, nie poparte naszą osobistą refleksją poprzez doświadczenie i wygenerowanie własnej opinii na dany temat, przyczyniają się do ograniczenia naszej percepcji rzeczywistości, poprzez pryzmat zdobytych informacji.

Dlatego Curt Källman podkreślał, że Vedic Art niczego nie naucza, bo gdyby nauczał, wprowadzałby tylko kolejne ograniczenia. Poznając, poprzez własne doświadczenie 17 zasad odkrywamy, że służą one do uświadomienia i usystematyzowania mądrości, którą zawsze mieliśmy w sobie.

Jak wyglądają warsztaty Vedic Art

Uczestniczka Warsztatów Vedic ArtWarsztaty odbywają się w komfortowej, kameralnej atmosferze akceptacji, w ciszy i skupieniu. Przerabianie kolejnych kroków wygląda w ten sposób, że nauczyciel podaje uczestnikom zasadę oraz ćwiczenie plastyczne z nią związane. Po wykonanej pracy następuje omówienie danej zasady w kontekście malarskim oraz jakie ma ona zastosowanie w życiu. I tak przerabiamy, krok po kroku, wszystkie 17 zasad.

Prace plastyczne, które powstają na warsztatach Vedic Art nie są w żaden sposób oceniane, analizowane ani porównywane. Sam proces twórczy pozwala uczestnikom uczyć się samych siebie.

Cały warsztat jednego stopnia trwa 4 dni (ok. 30 godzin). Zajęcia odbywają się albo jako 4-dniowe, dzień po dniu, albo w systemie weekendowym.
Metoda Curta Källmana oferuje dwa podstawowe kursy malarstwa intuicyjnego I i II stopnia.

Na pierwszym stopniu uczestnicy poznają wszystkie 17 zasad i wykonują do nich ćwiczenia malarskie. Na drugim stopniu, już jako świadomi twórcy, znów spotykają się z 17 zasadami, jednak już na głębszym poziomie i sami decydują, ile obrazów stworzą w czasie całego kursu.

Po ukończeniu I i II stopnia, chętni mogą uczestniczyć w innych, zaawansowanych kursach rozwoju, prowadzonych najczęściej w formie wykładów, a także w kursie nauczycielskim.

Ja prowadzę warsztaty I i II stopnia Vedic Art oraz zaawansowany kurs o 6 Wedangas.

Organizuję swoje warsztaty w Warszawie oraz wyjazdowe w wakacje. Ale zapraszam do kontaktu! Jeśli będzie potrzeba organizacji zajęć Vedic Art w innym miejscu, to chętnie do Was przyjadę ?

Efekty, jakie daje Vedic Art

Samopoznanie w metodzie Vedic Art następuje poprzez wewnętrzny dialog z samym sobą. To praca indywidualna w stanie kontemplacji, w który uczestnicy wchodzą poprzez malarską ekspresję twórczą.

Korzyści płynące z tej metody wynikają z:

  • synchornizacji lewej i prawej półkuli mózgu,
  • zmiany przekonań i uwolnieniu się z blokad,
  • uświadomienia sobie swojego funkcjonowania w kontekście procesów zachodzących w naturze,
  •  wzrostu kreatywności i odnalezieniu swojego potencjału twórczego (pasje, predyspozycje, zdolności).

W konsekwencji wzrasta nasza samoocena, pewność siebie, odwaga, skuteczność i wydajność w działaniu. Zwiększa się odporność na stres, poprawia koncentracja. Mamy łatwość w podejmowaniu szybkich i trafnych decyzji, generowaniu nowych pomysłów, zwiększają się nasze umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. I oczywiście okazuje się, że potrafimy malować ?!

VedicArt jest drogą do samopoznania, podróżą w głąb siebie. Jest spotkaniem z intuicją – naszą wewnętrzną prawdą i mądrością. Jest powrotem do kreatywności i swojego potencjału twórczego.

Vedic Art pokazuje czym jest sztuka malarska… ale przede wszystkim, czym jest sztuka życia. Można by jeszcze długo opisywać czym jest Vedic Art, jednak prawdę poznacie tylko poprzez osobiste doświadczenie. Wtedy słowa już nie będą potrzebne, bo to, co najważniejsze jest poza słowami. Zapraszam Was serdecznie na warsztaty ?